INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

 

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ nuo 2020 m. kovo 30 d.  lopšelyje-darželyje ugdymo procesas pradedamas organizuoti nuotoliniu būdu.
  • Apie nuotolinio ugdymo vykdymą informuosime komunikacinėmis priemonėmis: vidinėmis žinutėmis el. dienyne „Mūsų darželis“, el. paštu, telefonu, lopšelio-darželio svetainėje.
  • Prisijungę prie el. dienyno „Mūsų darželis“ skyriuje „Planai“ matysite Jūsų vaikams pedagogų rekomenduojamas užduotis, kurias galėsite atlikti kartu su vaikais. Užduotis galite atlikti Jums patogiu laiku per savaitę.
  • Kartą per savaitę pedagogai susisieks su Jumis/vaikais Jums patogiu būdu (telefonu, Messenger‘iu, Facebook‘u ar kt.) aptarti, kaip sekasi, kokių klausimų iškyla, palaikyti gyvą bendravimą su vaiku. 
  • Tikimės, kad vaikų darbelių, užduotėlių nuotraukas atsiųsite pedagogams į Messenger‘į, Facebook‘ą ar el. dienyną, nes mums svarbus grįžtamasis ryšys ir vaikų ugdymosi pasiekimai.

          Iškilus klausimams galite kreiptis į auklėtojas, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Silvą Seliukienę  (el.p. s.seliukiene@splius.lt), direktorę Laimutę Laurutytę (tel. +370 650 31532, el. p. voveraite@splius.lt).

 

 

Adresas: Saulės takas 7,
LT-78302 Šiauliai
Telefonas (8 41) 552 591
El. paštas voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528055

Paieška svetainėje

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
© 2020 Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“
Versija neįgaliesiems