Meniu

Kokybės vadybos sistema

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-490 patvirtintas „Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas“.

Įsakymas dėl bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo

Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas BVM

 

Planuojama iki 2024 m. kovo 15 d. atlikti įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą, vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, ir iki 2024 m. kovo 29 d. parengti veiklos tobulinimo planą.

Kokybės vadybos sistemos, paremtos Bendruoju vertinimo modeliu, veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Grupės pirmininkė – Viktorija Tvaskūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už veiklos kokybės įsivertinimo grupės darbo organizavimą, duomenų saugumo užtikrinimą ir tyrimo etikos principų laikymąsi, savalaikį veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos bei veiklos tobulinimo ir stebėsenos plano pateikimą, ataskaitos parengimą ir viešinimą.

Nariai:

Laimutė Laurutytė, direktorė;

Sandra Vitkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Loreta Judeikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Diana Polekienė, meninio  ugdymo mokytoja.

Grupės nariai atsakingi už tinkamų veiklos kokybės įsivertinimo duomenų rinkimo, analizės metodų ir procedūrų pasirinkimą, duomenų surinkimą, analizę ir vertinimą, dalyvauja atliekant įsivertinimą, rengiant įsivertinimo rezultatų ataskaitą, įgyvendinant tobulinimo planą.

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinatorė – Silva Seliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už veiklos tobulinimo ir stebėsenos plano įgyvendinimą, viešinimą ir komunikaciją su išoriniais ir vidiniais suinteresuotais asmenimis.

 

Įsivertinimo proceso etapai ir žingsniai

Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planas 2024 m.

Informacija atnaujinta — 2024/05/10 | << ATGAL

Adresas: Saulės takas 7,
LT-78302 Šiauliai
Telefonas (8 41) 552 591
El. paštas voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528055

Paieška svetainėje

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
2024 © Šiaulių l-d „Voveraitė“
Versija neįgaliesiems