Laisva  ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) darbo vieta

 

2021-04-07  skelbiama laisva  ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) darbo vieta Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė“.

 

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Voveraitė“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas (auklėtojas).

Darbo krūvis:    etato –  (36 val./sav.).

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą; vykdyti projektus; organizuoti renginius; bendradarbiauti su šeima; kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo mokytojui (auklėtojui): turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo (ikimokyklinio ugdymo auklėtojo) kvalifikaciją, mokėti gerai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos  valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.

Prioritetai:

 • darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
 • priešmokyklinio ugdymo specializacija;
 • projektinio darbo patirtis;
 • užsienio kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumentų kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Dokumentus pateikti el. paštu: voveraite@splius.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas –  nuotolinis pokalbis.

Informaciją teikia lopšelio-darželio direktorius tel. 8 41 552 591.

Dokumentai pateikiami iki 2021-04-22, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 16 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Atrankos data: 2021-04-27 d.

Įdarbinama nuo 2021 m. gegužės 3 d.

 

Pretendento sutikimas

Adresas: Saulės takas 7,
LT-78302 Šiauliai
Telefonas (8 41) 552 591
El. paštas voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528055

Paieška svetainėje

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
© 2021 Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“
Versija neįgaliesiems