Specialistų paslaugos

LOGOPEDO TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮSTAIGOJE
 

Lopšelyje-darželyje dirbantis logopedas, teikia specialiąją korekcinę pagalbą vaikams, turintiems įvairius kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Kiekvienų mokslo metų pradžioje, atvykus naujiems ugdytiniams, logopedas įvertina vaikų kalbinius įgūdžius, kalbinius gebėjimus, identifikuoja individualiuosius poreikius, pagalbos būdus ir parengia kalbos ugdymo programas, siekiant taisyklingo garsų tarimo mokymo, žodyno plėtros, garsinės analizės ir sintezės, gramatiškai taisyklingos kalbos įgūdžių tobulinimo.

 

Lopšelyje-darželyje veikia VAIKO GEROVĖS KOMISIJA.

Lopšelio-darželio „Voveraitė“ Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Silva Seliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pavaduotoja – Inesa Sabaliauskienė, logopedė

Nariai:

Laura Gedvilaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Vita Onaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Stefanija Petrovienė, auklėtoja.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

SOCIALINIO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮSTAIGOJE

Socialinis pedagogas dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaikais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais. Bendrauja su vaiko tėvais (globėjais), ieškodamas galimybių bendromis jėgomis spręsti iškylančias problemines situacijas. Ieško naujų darbo formų ugdant socialinius įgūdžius. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, emocinių ir elgesio bei kitomis problemomis. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, įstaigos administracija, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, socialinę pagalbą teikiančioms tarnybomis, sveikatos priežiūros ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene,   sprendžiant auklėtinių socialines  problemas, ieškant  efektyvių pagalbos būdų.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮSTAIGOJE

Lopšelyje-darželyje dirbantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas: vykdo higienos normų ir taisyklių laikymosi įstaigoje priežiūrą;  vaikų darbo ir poilsio režimo  bei maitinimo organizavimo kontrolę; analizuoja vaikų sergamumą;  organizuoja priemones epidemijų, infekcinių susirgimų lopšelyje-darželyje atvejais; teikia medicininę pagalbą nelaimingų atsitikimų atvejais; atlieka lėtinių neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių ir šių ligų paūmėjimų profilaktiką;  teikia parengtas rekomendacijas apie vaikų sveikatos stiprinimą teisėtiems vaiko atstovams; organizuoja informacinės, metodinės medžiagos vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais sklaidą.

 

Informacija atnaujinta — 2022/09/02 | << ATGAL

Adresas: Saulės takas 7,
LT-78302 Šiauliai
Telefonas (8 41) 552 591
El. paštas voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528055

Paieška svetainėje

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
© 2023 Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“
Versija neįgaliesiems