TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

 

Vaiko teisių konvencija

 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

 

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

 

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

 

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

 

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

 

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

 

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

 

Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijų aprašas

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 

 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimas

 

Reikalavimai mokytojo kvalifikacijai

 

Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas

 

Pavyzdinis priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareiginis aprašas

 

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

 

2019-12-30, pirmadienis

Informacija atnaujinta — 2019/12/30 | << ATGAL

Adresas: Saulės takas 7,
LT-78302 Šiauliai
Telefonas (8 41) 552 591
El. paštas voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528055

Paieška svetainėje

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
© 2020 Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“
Versija neįgaliesiems