Meniu

Vaiko priėmimas į įstaigą

Vaikų priėmimo į įstaigą sąlygos:

Vaikai į įstaigą priimami pagal prašymo registravimo datą. Grupes formuoja įstaigos vadovas pagal vaikų registravimo ir priėmimo tvarką, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459 „Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo”. 

Grupės formuojamos nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

Iki einamųjų metų vasario 1 d. vaiko, įrašyto į eilę, tėvai (globėjai) pakartotinai patvirtina pageidavimą lankyti įstaigą nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. tėvai (globėjai) pakartotinai nepatvirtinę pageidavimo lankyti įstaigą, praranda vietą eilėje ir vaikas į įstaigą priimamas tik esant laisvai vietai.

Vaikų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės (toliau – grupė) formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos, ugdymo režimo fiziologinius bei  amžiaus ypatumus ir Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytas vaiko ugdymo sąlygas.

Priimant vaiką į švietimo įstaigą, turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo į įstaigą;
  • pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (jei vaikas atvyko iš kitos švietimo įstaigos)

 

TEIKTI PRAŠYMĄ DĖL REGISTRAVIMO Į EILĘ (Spausti čia)

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO REGISTRAVIMO Į EILĘ LOPŠELIO DARŽELIO DUOMENŲ BAZĖJE

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

 

Vaikų registravimo ir priėmimo į lopšelį-darželį, vykdančio ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

 

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

 

Šiaulių lopšelio-darželio Voveraitė priešmokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2024/02/08 | << ATGAL

Adresas: Saulės takas 7,
LT-78302 Šiauliai
Telefonas (8 41) 552 591
El. paštas voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528055

Paieška svetainėje

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
2024 © Šiaulių l-d „Voveraitė“
Versija neįgaliesiems