Vykdomos programos

 

Ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“
Nuo 2007 metų lopšelis-darželis dirba pagal įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Pažinimo takeliu“. Programa buvo atnaujinta 2012 metais ir 2017 metais. Programoje apibrėžtas svarbiausias ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) rezultatas — sveikas, orus, kūrybingas, bendraujantis, smalsus ir sėkmingai besimokantis vaikas.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Šia programa vadovaujasi priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Ji skirta 5-7 metų vaikams. Programos tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią gyvenimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

 

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Sveikas darželis“. 

Lopšelis-darželis „Voveraitė“ pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla. Vykdomos programos tikslas —  lopšelio-darželio bendruomenės pozityvaus požiūrio į sveikatos stiprinimą ugdymas, padedant vaikams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir nuostatas, kuriant  palankią psichosocialinę ir fizinę aplinką.

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“ yra skirta ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: ji moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis.

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Programa skiriama kenksmingų ir psichiką veikiančių medžiagų – buitinių cheminių medžiagų, vaistų, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų – vartojimo bendrajai (pirminei) prevencijai vykdyti.

 

Emocinio intelekto programa „Kimočis“

Tai smagios, įtraukiančios, naujoviškos veiklos, padedančios vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas.

 

Muzikinis ugdymas

Tikslas — atskleisti individualius muzikinius vaikų  gebėjimus, sužadinti jų emocijas, kūrybiškumą. Parengti gabius vaikus tolimesniam ugdymui specialiose muzikos įstaigose.

Vadovė — meninio ugdymo mokytoja Diana Polekienė

 

 

2019-09-13, penktadienis

 

Informacija atnaujinta — 2019/10/24 | << ATGAL

Adresas: Saulės takas 7,
LT-78302 Šiauliai
Telefonas (8 41) 552 591
El. paštas voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528055

Paieška svetainėje

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
© 2020 Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“
Versija neįgaliesiems