Veiklos kryptys

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:

  • Šiaulių  lopšelio-darželio „Voveraitė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu”,
  • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa,
  • Vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Sveikas darželis“.

 

Vizija 

Tapti nuolat tubulėjančia, kokybiškas švietimo paslaugas teikiančia organizacija, kurioje ugdosi sveikas, kūrybingas, bendraujantis ir laimingas vaikas.

Misija

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti ugdymo(si) poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 

Prioritetai

Priešmokyklinis ugdymas

Meninis ugdymas

Sveikos gyvensenos ugdymas

 

Filosofija

Lopšelis-darželis siekia tarnauti visuomenei ugdant vaiką kūrybišką, gebantį rinktis, vertinti, kritiškai mąstyti, priimti pokyčius ir daryti jiems įtaką.
Ugdymo procese kiekvienas vaikas laikomas unikaliu. Jame glūdi didžiulės galimybės išlaisvinamos ugdant.
Kiekvienam vaikui parenkama prasminga ugdomoji aplinka, kad jis galėtų rasti sau svarbų patyrimą.
Įstaigoje dirba profesionalūs pedagogai, nusiteikę artimai bendrauti su šeima, siekiant geresnių ugdymo rezultatų. Pedagogai gerbia vaiką ir sudaro jam galimybę ugdyti save, savo ypatybes.

 

 

Informacija atnaujinta — 2021/02/10 | << ATGAL

Adresas: Saulės takas 7,
LT-78302 Šiauliai
Telefonas (8 41) 552 591
El. paštas voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528055

Paieška svetainėje

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
© 2023 Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“
Versija neįgaliesiems